Quy trình khai báo Hải quan 越南報關流程圖

 注:海關申報表= 報關單[full_width]
Đăng nhận xét

0 Nhận xét